VoIP viết tắt của chữ "Voice over IP". Ngành điện thoại IP là công nghệ của việc truyền thông âm thanh và fax trên mạng dữ liệu sử dụng Internet Protocol (IP). Công nghệ này đưa ra những tính năng mới và tiết kiệm chi phí đáng kể bằng cách nắm lấy ưu thế thông minh và hiệu quả hơn của mạng máy tính. Điều này tạo ra tiềm năng về những dịch vụ và cơ hội mới.