H.323 là một giao thức phức tạp và không đi xuyên qua tường lửa được trừ khi phần mềm đặc biệt được viết cho tường lửa. Không nhiều những công ty làm điều này. SIP là giao thức đơn giản hơn và có thể hướng xuyên qua tường lửa bằng cách mở những cổng riêng trong phần nâng cao.