Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

 Đối với người dùng VPN LAN to LAN :

Trong thiết lập Dial-Out, chiều dài tối đa cho username là 49 ký tự, mật mã là 15 ký tự.

Trong thiết lập Dial-In, chiều dài tối đa của cả hai username và password là 11 ký tự.

Mục đích của router Vigor hỗ trợ username, password dài trong thiết lập Dial-Out để tương thích với một số router VPN khác.

Nhưng khi router Vigor làm máy chủ VPN, chiều dài 11 ký tự là đủ.

Đối với người dùng ở xa quay số vào :

Chiều dài tối đa của cả hai username và password là 16 ký tự.