Đối với người dùng VPN LAN to LAN :

Trong thiết lập Dial-Out, chiều dài tối đa cho username là 49 ký tự, mật mã là 15 ký tự.

Trong thiết lập Dial-In, chiều dài tối đa của cả hai username và password là 11 ký tự.

Mục đích của router Vigor hỗ trợ username, password dài trong thiết lập Dial-Out để tương thích với một số router VPN khác.

Nhưng khi router Vigor làm máy chủ VPN, chiều dài 11 ký tự là đủ.

Đối với người dùng ở xa quay số vào :

Chiều dài tối đa của cả hai username và password là 16 ký tự.