Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

DrayTek VPN có hai loại

a. LAN-to-LAN
Kết nối VPN LAN-to-LAN được tạo ra bởi hai router kết nối hai mạng riêng lại với nhau..

Trong kiểu kết nối này, Router Vigor hỗ trợ những giao thức sau : kênh IPSec, PPTP, L2TP và L2TP over IPsec.

b. Quay số từ xa (Remote Dial-in)
Kết nối VPN truy cập từ xa được tạo ra bởi client truy cập ở xa, hoặc người dùng máy tính đơn lẻ kết nối vào mạng riêng.

Trong kiểu kết nối này, Router Vigor hỗ trợ những giao thức sau : PPTP, L2TP, L2TP over IPSec.