Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Thông thường, Vigor sẽ gán một địa chỉ IP để định vị trong dãy địa chỉ IP (thiết lập trong PPP General Setup) để PPP giao tiếp VPN client. Nếu một client muốn sử dụng một địa chỉ IP LAN tĩnh, có thể có trục trặc trong việc tạo quay số VPN từ xa vào Vigor. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng LAN-to-LAN profile để tạo tài khoản cho client này. Giả sử rằng ta thiết lập IP LAN cho router là 192.168.8.0/24 và địa chỉ IP tĩnh cho người quay số ở xa là 192.168.8.100.

1. cho người ở xa, cấu hình cho máy tính của người đó với địa chỉ IP cố định là 192.168.8.100

9 1

2. Trong LAN-to-LAN profile của router Vigor, nhập vào "192.168.8.100" trong ô Remote Gateway IP.

9 2