Những gói Syslog được truyền đi bởi router có thể được nhận từ LAN side và WAN side. Tuy nhiên, những dữ liệu ấy có thể sẽ không thể đi qua kênh VPN với những cấu hình mặc định. Chúng ta hãy xem ví dụ bên dưới để biết cách làm thế nào để lấy Syslog từ VPN remote side.

Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này thông qua ví dụ với cấu trúc mạng như bên dưới:

Từ hình trên chúng ta có thể thấy rằng sẽ không vấn đề gì trong việc lấy logs của Router A. Nhưng với cấu hình mặc định thì chúng ta không thể lấy logs của Router B trên PC có IP là 192.168.1.11. Để làm được việc này chúng ta phải làm theo từng bước như hướng dẫn bên dưới:
1. Trong web interface của router B, chúng ta sẽ thiết lập cho máy tính có IP 172.17.1.23 đóng vai trò như là Syslog server của router B.


2. Chạy Syslog Tool trên máy PC 172.17.1.23. Click vào nút Setup -> Check vào "Relay Messages". Sau đó double click vào dòng đầu tiên. Lúc này sẽ xuất hiện một hộp thoại. 

 Chỗ IP chúng ta sẽ gõ vào địa chỉ là 192.168.1.11, IP này là của Message relay cho PC có IP là 192.168.1.11. Bạn có thể thiết lập được tới 10 mục cho relay destination tại đây.

 

 

3. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ chạy Syslog Tool trên máy PC 192.168.1.11. Bạn sẽ thấy tất cả các log của router B sẽ hiện ra.