Có hai lý do thuyết phục để sử dụng VPN.

   + Bảo mật. 

   + Chi phí thấp.

Với VPN, dữ liệu có thể chuyển một cách bảo mật với chi phí kết nối vừa phải, ví dụ như Internet. Một cách thông thường giải pháp tình thế là sử dụng đường truyền riêng biệt, nó hình như đắt hơn giải pháp VPN.