Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Vui lòng kiểm tra các cài đặt mạng của bạn theo những bước sau :

1. Xem VPN client (e.g. WinXP on PC) hay VPN server (e.g. Vigor 2900) có kết nối internet thông qua thiết bị NAT không ?

2. Nếu bạn là người dùng quay số ở xa và sử dụng tiện ích "Smart VPN Clinet" của Draytek, xin chắc rằng click vào nút "Configure"trong bước 0 (Step 0)của việc cài đặt.

12 1b

3. Vui lòng kiểm tra liệu dịch vụ IPSec đã hoạt động (started) chưa trong Start -› Settings -› Control Panel -› Administrative Tools -› Server. Nếu không vui lòng khởi động (Start) dịch vụ IPSec và thiết lập kênh VPN L2TP over IPSec lại một lần nữa.

12 2