Vui lòng kiểm tra các cài đặt mạng của bạn theo những bước sau :

1. Xem VPN client (e.g. WinXP on PC) hay VPN server (e.g. Vigor 2900) có kết nối internet thông qua thiết bị NAT không ?

2. Nếu bạn là người dùng quay số ở xa và sử dụng tiện ích "Smart VPN Clinet" của Draytek, xin chắc rằng click vào nút "Configure"trong bước 0 (Step 0)của việc cài đặt.

12 1b

3. Vui lòng kiểm tra liệu dịch vụ IPSec đã hoạt động (started) chưa trong Start -› Settings -› Control Panel -› Administrative Tools -› Server. Nếu không vui lòng khởi động (Start) dịch vụ IPSec và thiết lập kênh VPN L2TP over IPSec lại một lần nữa.

12 2