Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Hiện nay DES, 3DES và AES-128 đã được hỗ trợ trong những kết nối IPSec.

MPPE 40- và 128-bit đã được hỗ trợ cho kết nối PPTP.