Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

- Hiện nay DES, 3DESAES-128 đã được hỗ trợ trong những kết nối IPSec.

- MPPE 40bit và 128-bit đã được hỗ trợ cho kết nối PPTP.