Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Xin hiểu rằng băng thông cho phép cho mỗi máy khách không dây có được bằng tổng băng thông chia cho số lượng máy khách. Vì vậy, đề nghị thông thường tối đa 20 đến 30 trong vùng.