Hiện nay là những sản phẩm không dây trong mạng LAN của chúng ta và một số thiết bị sử dụng cùng tần số RF (2.4 GHz). Do đó, việc gây nhiễu là không thể tránh khỏi.

Tuy vậy, xin đặt những thiết bị 2.4 GHz khác tránh xa những thiết bị mạng không dây khác để giảm thiểu khả năng gây nhiễu. Thông thường, một bức tường cứng với tất cả các cửa đều đóng là đủ làm điều này.

P.S.
Mạng LAN không dây được tính phí dựa vào chủng loại mà thiết bị đó có phải trả phí hay không phải trả phí. Khi mạng được tổ chức ở dãy tần số nằm trong dãy miễn phí. Trong dãy tần số vô tuyến 2.4 - 2.483 GHz, người sử dụng không phải trả phí, miễn là thiết bị của họ đã được hợp chuẩn để hoạt động ở dãy tần số đó.