Xin đọc những nguyên nhân sau và hãy kiểm tra chúng từng bước :

1. NIC chưa khởi động. (xin kiểm tra nó trong Windows Device Manager's Adapter Property.)

2. ESSID của tất cả những thiết bị không dây không giống nhau.

3. ESSID của tất cả những thiết bị giống nhau, nhưng không chữ hoa và chữ thường không giống nhau. Lấy ví dụ, một tên miền thiết lập là 'Default', nhưng cái khác lại thiết lập là 'default'. Điều này không đúng.

4. Khoảng cách giữa hai trạm không dây (chế độ Ad Hoc) hoặc giữa điểm truy cập không dây và trạm không dây (chế độ Infrastructure) quá xa.

5. Chắc rằng không có bất kỳ vật cả nào (từ những thiết bị 2.4 GHz khác) xung quanh trạm không dây Draytek của bạn và router.