-Thay đổi và dấu SSID của router:
Máy khách không dây sẽ quét kiểm tra điểm truy cập không dây (Access Point - AP) trước khi khởi chạy một kết nối. Nếu bạn không thích phơi bày SSID của AP cho bất kỳ ai, vui lòng chọn chức năng "Hide SSID" trong AP. Những người hàng xóm cũng có thể sử dụng SSID mặc định để cố gắng đăng nhập vào AP của bạn, ví thế chúng tôi tha thiết đề nghị bạn thay đổi SSID mặc định. Nó có thể ngăn ngừa một số lỗi nếu người hàng xóm cũng sử dụng giống SSID mặc định.

 

-Chức năng điều khiển truy cập (Access Control) thông qua địa chỉ MAC
Bạn có thể cho phép kiểm soát địa chỉ MAC. Nó có thể ngăn cấm những người hàng xóm truy cập trái phép vào AP của bạn.

 

-Kích hoạt WEP
WEP không hẳn là một giải pháp tốt, nhưng nó gia tăng một số cố gắng của bạn nếu ai đó muốn tấn công AP của bạn.

 

 

-Kích hoạt WPA (Vigor2600G và những đời mới hơn)
Hiện nay WPA (Wi-Fi Protected Access) là một giải pháp tốt cho việc bảo mật mạng không dây WLAN và được mong đợi hơn WEP.

 

 

-Kích hoạt 802.1x
Nếu bạn có nhiều hơn một AP, nó không phải là điều dễ dàng để thiết lập xác thực cho mỗi AP. Bạn có thể thêm vào một máy chủ RADIUS vào trong mạng. Xin tham khảo ở đây để xem chi tiết về việc thiết lập xác thực.

-VPN over Wireless LAN (Vigor2600W/We only)
Bạn cũng có thể tạo kết nối VPN trên wireless LAN. Xin tham khảo ở đây để xem chi tiết về việc thiết lập VPN over Wireless LAN.