Nếu có hai thiết lập không dây trong một hệ thống làm việc cùng một lúc, chúng sẽ tranh giành nhau quyền điều khiển thiết lập không dây. Nó có thể gây ra kết nối không dây bị gián đoạn, và thực tế cả hai cấu hình không dây không hoạt động được. Do đó, nếu bạn thích sử dụng tiện ích cho những sản phẩm không dây trên Windows XP, đầu tiên xin tắt chức năng XP Zero Wireless Configuration. Bạn có thể điều chỉnh nó thông qua Control Panel -› Network Connections -› Wireless Network Connection -› Properties -› Wireless Network và sau đó bỏ đánh dấu "Use Windows to configure my wireless network settings".