1. Xin kiểm tra liệu khoảng cách giữa router không dây và máy tính có quá xa hay không.

2. Xin bỏ đi tùy chọn "Hide SSID"của điểm truy cập không dây (Access Point).