1. Nếu máy khách không dây thiết lập chế độ Ad Hoc.

Đây là một hiện tượng bình thường nếu không có máy khách ở chế độ không dây Ad Hoc có chức năng như là một máy chủ DHCP. Nếu bạn cài đặt một máy chủ DHCP trên máy khách không dây (ví dụ như là Sygate), xin hãy kiểm tra liệu máy chủ DHCP có đang chạy trong máy đó không.

2. Nếu máy khách không dây thiết lập ở chế độ Infrastructure.

Có vấn đề rồi, một máy khách DHCP không dây không thể nhận được địa chỉ IP từ máy chủ DHCP, chỉ xảy ra khi lần đầu tiên khởi động hệ thống Windows.

Trong trường hợp đặc biệt khi hệ thống khởi động, nó sẽ hiện ra một hộp thông báo để cho biết rằng máy khách DHCP không có lấy được địa chỉ IP từ máy chủ DHCP. Nhưng sau 5 phút, nó sẽ hiện một hộp thông báo khác cho biết máy khách đã lấy được địa chỉ IP. Nếu bạn không đợi được bạn có thể chạy chương trìnnh WINIPCFG hay IPConfig trong cửa sổ Ms-Dos để lấy địa chỉ IP ngay lập tức.

Nếu vấn đề vẫn còn sau vài lần khởi động hệ thống, có thể do cấu hình card wireless không đúng, ví dụ như sai Carrier Set, sai ESSID hay router bị tắt nguồn hay máy chủ DHCP trong router không hoạt động.