Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Có, ESSID có phân biệt chữ hoa hay thường. Xin bạn kiểm tra rằng chắc chắn tất cả các chữ hoa hay thường trong số những thiết bị không dây của bạn phải hoàn toàn giống nhau.