1. Vui lòng di chuyển máy tính không dây đến gần router không dây và tìm xem liệu bạn có thể tìm nơi có tín hiệu mạnh hơn. Bạn cũng cần thay đổi góc anten của router.

2. Có thể bị nhiễu, gây ra do lò vi ba, điện thoại không dây tần số 2.4 GHz, những thiết bị bluetooth, hay vật thể bằng kim loại (tủ đựng hồ sơ, giường kim loại, trần nhà kim loại). Xin chuyển những thứ gây nhiễu ra xa hoặc thay đổi vị trí máy tính không dây hay router.

3. Xin thay đổi kênh không dây trên router.

4. Xin kiểm tra liệu anten của router đã gắn chắc chưa.