Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Câu trả lời của bạn là không vì máy PC (hay Mac) phải kết nối mạng LAN (P1-P4) thông qua dây cáp mạng.