Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Câu trả lời của bạn là không vì máy PC (hay Mac) phải kết nối mạng LAN (P1-P4) thông qua dây cáp mạng.