Xin lưu ý rằng hai anten gằn phía sau router không giống nhau. Cái gần công tắc điện là anten chính, cái đó có thể nhận và gửi tín hiệu, trong khi cái kia là anten phụ nó chỉ có thể nhận tín hiệu mà thôi. Lý do để làm việc này là do một ứng dụng có tên là "Anten đa dạng". Kiểm soát tín hiệu đa dạng từ mỗi anten và tự bật qua lại sẽ cho tín hiệu tốt hơn.