Thiết bị mạng AMIT đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp, hiện lắp đặt cho nhiều hệ thống SCADA Điện lực, Thủy lợi,...

AMIT cung cấp các thiết bị và giải pháp kết nối dữ liệu chuyên nghiệp cho tòa nhà, văn phòng, môi trường công nghiệp, kho vận. Các giải pháp mạng hướng đến thời đại IoT, M2M với các kết nối thông minh, dữ liệu lớn,…

AMIT IOG700 lắp đặt trong các dự án tại Indonesia

IOG700 Power Distribution PLN Sumatra project Indonesia Alvasta 2

 

IOG700 Indonesia GAS and Pipeline project 2

 AMIT IDG761 lắp đặt trong một dự án tại Indonesia

IDG761 Indonesia Mandiri bank VSAT with Cellular backup Ektech

 

Tại Pháp, AMIT IOG761 lắp đặt trong một dự án

IOG761 France RemoteMonitoringSensorforlightingalarm Meteorage ADM21 2

 

  AMIT IOG761 lắp đặt trong một dự án tại Malaysia

 IDG761 Malaysia Bus On board Hotspot Ektech 2

 

  AMIT IDG500 lắp đặt trong các dự án tại Thái Lan

IDG500 Thailand EV Charging Station Easynetwork

 

Thailand EV Charging with IDG500