Trong hai ngày 21/8 và 22/8, tại Midori Cafe Quận 1, các chuyên gia đến từ DINTEK có buổi hướng dẫn thi công cáp cấu trúc trên các sản phẩm DINTEK mới nhất. Bên cạnh đó là thời gian thực hành trực tiếp trên bộ công cụ thi công cáp DINTEK, thao tác bấm đầu mạng dây xuyên ezi-PLUG, cách gắn khóa chốt ezi-LOCK đúng kỹ thuật.

Workshop hướng dẫn thi công hệ thống cáp cấu trúc DINTEK diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiều giải pháp kỹ thuật mới như bấm đầu mạng dây xuyên ezi-PLUG, được các chuyên gia đến từ DINTEK chỉ dẫn cụ thể.