Giả sử công bạn có nhiều chi nhánh và thuê kênh thuê riêng L2VPN kết nối các chi nhánh.

Có nhiều cách cấu hình cho các chi nhánh sử dụng kênh L2VPN truy cập lẫn nhau mà không ảnh ảnh đến lớ mạng nội bộ đang có. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu các sử dụng định tuyến động BGP.

Giả sử ta có mô hình như sau

 

Thực hiện

A. Vigor2926 (1)

1. Cấu hình VLAN

Vào LAN>> VLAN

 • Check Enable
 • VLAN 0: Chọn các port P1/2/3, Subnet chọn LAN1
 • VLAN 1: Chọn Port P4, Subnet chọn LAN2
 • Nhấn OK

 • Nhấn OK để reboot lại thiêt bị

2. Cấu hình LAN

Ngoài lớp LAN chính 172.16.1.1/24 tạo thêm lớp LAN 10.10.10.1/24

 • Vào LAN >> General Setup, tại LAN2 nhấn details Page

 • Chọn Enable
 • IP Address: điền IP đấu nối (ví dụ 10.10.10.1)
 • Subnet Mask: chọn Subnet mask lớp mạng đấu nối (/24)
 • DHCP Server: chọn Disable
 • Nhấn OK

 • Nhấn OK reboot lại thiết bị

 • Sau khi tạo xong, ta có 2 LAN như sau

3. Cấu hình InterLAN Routing

 • Vào LAN >> General Setup, tại bảng Inter-LAN Routing, tìm ô giao giữa cột LAN1 và dòng LAN2, check vào. Như vậy LAN1 sẽ thấy LAN 2 và ngược lại.

4. Cấu hình BGP

4.1 cấu hình BGP

Vào Routing >> BGP, tại tab Basic Settings

 • Check Enable BGP
 • Local Number: Điền AS của thiết bị (ví dụ 10)
 • Router ID: Điền IP lớp mạng đấu nối (ví dụ 10.10.10.1)
 • Nhấn OK

Tại bảng Neighbor, nhấn Index 1

 • Check Enable
 • Profile Name :Đặt tên Profile
 • AS Number: Điền AS của Neighbor (ví dụ AS của router (2) là 20)
 • IP Address: Điền IP Neighbor
 • Nhấn OK

 • Chọn tiếp các index tiếp theo, thêm tất cả các thiết bị Neighbor
 • Nhấn OK

4.2 Cấu hình lớp mạng sử dụng BGP

Vào Routing >> BGP, tại tab Static Network, tại Index 1

 • Check Select
 • IP address: điền lớp mạng muốn sử dụng BGP
 • Subnet Mask: điền Subnet Mask lớp mạng muốn sử dụng BGP
 • Nhấn OK

 

B. Trên Vigor2926 (2)

Thực hiện tương tự với 2 lớp mạng như sau:

 • Lan1: lớp 172.16.2.1/24
 • Lan2: lớp 10.10.10.2/24

C. Trên Vigor2926 (3)

 • Lan1: lớp 172.16.3.1/24
 • Lan2: lớp 10.10.10.3/24

D. Kiểm tra

1. Kiểm tra trạng thái BGP

 • Vào Routing >> BGP

 

2. Xem bảng Routing Table trên Vigor

Vào Diagnostics >> Routing Table

 

3. Ping trực tiếp trên máy tính

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial