Giả sử có yêu cầu sau:

 • Công ty cần phát 2 SSID khách nhau
  • SSID  Nhân viên, thuộc mạng nội bộ
  • SSID  Khách hàng, không được phép truy cập mạng nội bộ

Thực hiện

 • Chia 2 lớp mạng
  • LAN1 dành cho nhân viên và nội bộ,
  • LAN2 dành cho khách hàng
  • 2 lớp LAN này không tuy cập lẫn nhau
  • Qui định VLAN sao cho SSID1(Nhanvien) thuộc LAN1, SSID 2 (Khachhang) thuộc LAN2

Bước 1: Cấu hình chia VLAN cho WIFI
Giả sử ta quy định như sau:

 • Nhân viên/ nội bộ: Gồm các port P1, P2 và SSID1, thuộc subnet LAN1
 • Khách hàng: Gồm các port P3, P4 và SSID2, thuộc subnet LAN2

Vào LAN>> VLAN

 • Check Enable
 • VLAN0: VLAN cho Nhân viên
  • LAN: Chọn  port LAN P1,P2 và SSID1
  • Subnet: Chọn LAN1
 • VLAN1: VLAN cho khách hàng
  • Wireless LAN: Chọn port P3,P4 và SSID2
  • Subnet: Chọn LAN2
 • Nhấn OK

Sau đó, Router sẽ yêu cầu Reboot để khởi động LAN2

Bước 2:Cấu hình lớp mạng phát WIFI
Vào VLAN>> General Setup, LAN2, Nhấn Detail Page

 • Chọn ForNAT Usage
 • IP Address/ Subnet Mask: Điền lớp mạng Mong muốn           
 • Start IP Address: Điền IP bắt đầu cấp
 • IP Pool Count: Điền số IP sẽ cấp
 • Gateway IP Address: Điền IP router
 • DNS Server IP Address         
  • Primary IP Address: Điền DNS chính
  • Secondary IP Address: Điền DNS phụ
 • Nhấn OK

Bước 3: Cấu hình Phát WIFI
Vào Wireless LAN>> General Setup

 • Check Enable Wireless LAN
 • SSID1                          :              
  • SSID: Đặt tên wifi sẽ phát cho nhân viên
 • SSID2                                                         
  • Check Enable
  • SSID: Đặt tên wifi sẽ phát cho khách hang
  • Check Isolate Member nếu cần ( khách hàng chỉ được phép truy cập internet, không truy cập lẫn nhau)
 • Nhấn OK

Bước 4: Cấu hình mật khẩu từng WIFI
Vào Wireless LAN>> Security, Chọn SSID1 của Nhân viên

 • Mode: Chọn Mixed(WPA +WPA2)/PSK
 • Pre-Shared Key(PSK): Đặt password WIFI, ít nhất 8 kí tự
 • Nhấn OK

Thực hiện tương tự cho SSID 2 của khách hàng

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

 • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
 • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
 • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
 • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641