Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Giả sử có yêu cầu sau:

 • Công ty cần phát 2 SSID khách nhau
  • SSID  Nhân viên, thuộc mạng nội bộ
  • SSID  Khách hàng, không được phép truy cập mạng nội bộ

Thực hiện

 • Chia 2 lớp mạng
  • LAN1 dành cho nhân viên và nội bộ,
  • LAN2 dành cho khách hàng
  • 2 lớp LAN này không tuy cập lẫn nhau
  • Qui định VLAN sao cho SSID1(Nhanvien) thuộc LAN1, SSID 2 (Khachhang) thuộc LAN2

Bước 1: Cấu hình chia VLAN cho WIFI
Giả sử ta quy định như sau:

 • Nhân viên/ nội bộ: Gồm các port P1, P2 và SSID1, thuộc subnet LAN1
 • Khách hàng: Gồm các port P3, P4 và SSID2, thuộc subnet LAN2

Vào LAN>> VLAN

 • Check Enable
 • VLAN0: VLAN cho Nhân viên
  • LAN: Chọn  port LAN P1,P2 và SSID1
  • Subnet: Chọn LAN1
 • VLAN1: VLAN cho khách hàng
  • Wireless LAN: Chọn port P3,P4 và SSID2
  • Subnet: Chọn LAN2
 • Nhấn OK

Sau đó, Router sẽ yêu cầu Reboot để khởi động LAN2

Bước 2:Cấu hình lớp mạng phát WIFI
Vào VLAN>> General Setup, LAN2, Nhấn Detail Page

 • Chọn ForNAT Usage
 • IP Address/ Subnet Mask: Điền lớp mạng Mong muốn           
 • Start IP Address: Điền IP bắt đầu cấp
 • IP Pool Count: Điền số IP sẽ cấp
 • Gateway IP Address: Điền IP router
 • DNS Server IP Address         
  • Primary IP Address: Điền DNS chính
  • Secondary IP Address: Điền DNS phụ
 • Nhấn OK

Bước 3: Cấu hình Phát WIFI
Vào Wireless LAN>> General Setup

 • Check Enable Wireless LAN
 • SSID1                          :              
  • SSID: Đặt tên wifi sẽ phát cho nhân viên
 • SSID2                                                         
  • Check Enable
  • SSID: Đặt tên wifi sẽ phát cho khách hang
  • Check Isolate Member nếu cần ( khách hàng chỉ được phép truy cập internet, không truy cập lẫn nhau)
 • Nhấn OK

Bước 4: Cấu hình mật khẩu từng WIFI
Vào Wireless LAN>> Security, Chọn SSID1 của Nhân viên

 • Mode: Chọn Mixed(WPA +WPA2)/PSK
 • Pre-Shared Key(PSK): Đặt password WIFI, ít nhất 8 kí tự
 • Nhấn OK

Thực hiện tương tự cho SSID 2 của khách hàng

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

 • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
 • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
 • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
 • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641