APP Enforcement là công cụ thuộc nhóm Content Secutity Management (CSM) của DrayTek . Chức năng này đưa vào nhằm mục đích giúp người quản trị hệ thống có thể Filter một số dịch vụ, ứng dụng có sẵn như:

 • IM: Một số ứng dụng chat: MSN, QQ, LINE, Skype,….
 • P2P: Một số ứng dụng P2P như BitTorrent, FastTrack, SoulSeek,…
 • Protocol: Một số protocol: FTP, HTTP, MSSQL, TELNET,…
 • Others: Một số dịch vụ khác về Tunnel, Steam, remote control,…
  Tuy nhiên, APPE sẽ filter dựa trên các ứng dụng, dịch vụ, phần mềm có sẵn nên việc filter APPE  chỉ có tác dụng đối với các version cụ thể được ghi chú trên thiết bị và chỉ có hiệu quả  ở giai đoạn login phần mềm, ứng dụng. Nếu thiết bị đã đăng nhập thì việc filter không có hiệu quả
 1. Tạo profile APP
  Vào CSM>> APP Enforcement Profile, chọn profile
 • Chọn  ứng dụng cần chặn( ví dụ cần chặn các dịch vụ CHAT IM)
 • Chọn các dịch vụ IM
 • Nhấn OK

Lưu ý, Ứng dụng nào được chọn sẽ bị block, các user bên trong không được phép sử dụng

 1. Tạo rule Firewall
  a. Tạo đối tượng áp dụng
 • Name: Đặt tên đối tượng
 • Address Type: Chọn loại đối tượng ( chọn rangle nếu đối tượng là dãy IP)
 • Start IP Address/ End IP Address: điền dãy IP của đối tượng
 • Nhấn OK

 • Tạo nhiều IP Object, nếu nhóm đối tượng là dãy không liên tiếp
 • Nhóm các đối tượng trong Object Setting>> IP Group
 1. Tạo rule  áp dụng
  Vào Firewall> Filter Setup>> Default Data Filter, chọn Index 2
 • Check Enable
 • Comments: Đặt tên Rule
 • Source IP: Nhấn Edit để chọn đối tượng
  • Address Type: Chọn Group and Objects
  • IP Group: Chọn đối tượng đã tạo
  • Nhấn Ok
 • Filter: Chọn Pass Immediately
 • APP Enforcement    : Chọn đối tượng APPE đã tạo ở bước 1
 • Nhấn OK

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

 • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
 • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
 • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
 • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641