Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Hướng dẫn cấu hình URL content filter kết hợp schedule

Vigor3900 | Vigor2960 | Vigor300B

URL content filter là chức năng cho phép người dùng chặn các trang web bằng cách chặn Keyword

Yêu cầu: chặn các máy có IP thuộc dãy 192.168.11.10 192.168.11.20 không được truy cập vác trang web như: vnexpress.net, docbao.vn,… trong khoảng thời gian từ 8h12h và 13h3017h30 các ngày trong tuần ( trừ chủ nhật). Còn lại được phép truy cập web tự do.

Bước 1: Thiết lập mốc thời gian ở Việt Nam

Vào System Maintenance Time and Date

 • Time Zone: Chọn Hanoi
 • Nhấn Apply

Bước 2: Quy định thời gian áp dụng firewall

 1. Buổi sáng từ 8h 12h

Vào Objects Setting Time Object, Nhấn  Add

 • Profile                :Đặt tên Profile (ví dụ Sáng)
 • Frequency            :Chọn Weekdays
 • Start Time            :Thời gian bất đầu( 08:00:00)
 • End time            :Thời gian kết thúc( 12:00:00)
 • Weekdays            :Chọn các ngày áp dụng firewall( ở đây là từ thứ 2 đến thứ 7)
 • Nhấn  Apply

 1. Buổi chiều từ 13h30 17h30: thực hiện tương tự như profile buổi sáng

Bước 3: Tạo IP object cho dãy IP cần chặn

Vào Objects Setting IP Object, Nhấn Add

 • Profile                :Đặt tên đối tượng
 • Address Type        :Chọn range
 • Start IP address/ End IP Address: điền IP đầu/ ip cuối của dãy
 • Nhấn Apply

Bước 4: Tạo Keyword object cho các trang cần chặn

Vào Objects Setting Keyword/ DNS Objects, Nhấn Add

 • Profile                :Đặt tên gợi nhớ bất kì
 • Nhấn Add
 • Điền 2 từ khóa vnexpress, docbao. Các Keyword cách nhau khoản trắng, một lần add được tối đa 3 keyword
 • Nhấn Save
 • Nếu muốn chặn thêm nhiều keyword khác, nhấn add thêm lần nữa
 • Sau khi tạo xong các keyword, nhấn Apply

Bước 5: Tạo rule chặn trang web theo Keyword theo thời gian

Vào Firewall Fillter Setup, sang tab URL/ WEB Category Filter, nhấn  Add

 • Profile: đặt tên rule
 • Check Enable This Profile
 • Chọn Enable HTTPs
 • Time Object/ Time Group    :Chọn profile Time Object/ Time group đã tạo
 • Source Object/ Source Group    :Chọn tượng cần firewall (Mặc định Any)
 • Keyword Accept    :Chọn Keyword object sẽ cho phép kết nối (mặc định Any)
 • Keyword Block    :Chọn profile Keyword Object sẽ chặn. (Nếu chặn tất cả thì chọn  dấu “.”)
 • Nhấn Apply