1. Tạo Nhóm và quy định port trực thuộc nhóm
    Vào Switch LAN >> Link Aggregation>> LACP Management, Chọn LAG1 >> Edit

  • Name: Đặt tên Group
  • Type: Chọn Static 
  • Port: Các port trực thuộc nhóm (ví dụ port GE1, GE2)
  • Nhấn OK

  1. Kích hoạt Group
    Vào Switch LAN >> Link Aggregation>> LAG Port Setting

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641