Thực hiện trên cả 2 Switch

1. Tạo Nhóm và quy định port trực thuộc nhóm

​1.2 Cấu hình tốc độ Port khi cấu hình LACP trên port SFP. (Nếu cấu dùng port RJ45 thì bỏ qua)

Vào Switch LAN >> Link Aggregation>> LACP Port Settings, Chọn LAG1 >> Edit 

  • Speed: Cố định tốc độ port sử dụng. (Ví dụ 10G )
  • nhấn OK

​​1.2 Cấu hình chọn Port tham gia LACP

 

Vào Switch LAN >> Link Aggregation>> LACP Management, Chọn LAG1 >> Edit

  • Name: Đặt tên Group
  • Type: Chọn Static 
  • Port: Các port trực thuộc nhóm (ví dụ port GE1, GE2)
  • Nhấn OK

2. Kích hoạt Group
Vào Switch LAN >> Link Aggregation>> LAG Port Setting

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641