1. Backup cấu hình
  Vào System Maintenance >>Backup Manager
 • Backup Method: Chọn HTTP
 • Nhấn “Apply”
 • Nhấn “Yes” để xác nhận backup cấu hình

 1. Restore cấu hình
  Vào System Maintenance>> Upgrade Manager
 • Upgrade Method:Chọn HTTP
 • File/ Path: Nhấn “Chọn Tệp” để chọn file cấu hình đã lưu trước đó
 • Upgrade Type: Chọn “Configuration”
 • Nhấn “Apply” để phục hồi cấu hình
 • Nhấn “Yes” để xác nhận backup cấu hình
 • Nhấn “OK” để reboot thiết bị, hoàn tất việc restore cấu hình

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641