Lưu Ý:

  • Backup cấu cấu hình thiết bị trước khi nâng cấp Firmware.
  • Lưu lại thông tin version của Firmware cũ (xem bước chuẩn bị)
  • Nếu hệ thống đang hoạt động ổn định thì không cần up firmware

A. Chuẩn bị

- Phải tắt Firewall và UAC trên máy tính

- Xem phiên bản firmware hiện tại: Đăng nhập vào trang web cấu hình >> System Information

B.  Thực hiện

Vào System Maintenance>>Upgrade Manager

  • Upgrade Method: Chọn HTTP
  • File/ Path: Nhấn “Chọn Tệp” để chọn file cấu hình đã lưu trước đó
  • Upgrade Type: Chọn “Image”
  • Nhấn “Apply” để nâng cấp firmware
  • Nhấn “Yes” để xác nhận backup cấu hình

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641