1. Đăng nhập DrayTek G1280
  2. Vào Switch LAN >>Port Setting
  • Ports: Chọn port cần chỉnh tốc độ
  • Speed: Chọn tốc độ (ví dụ càn chuyển tốc độ thành 100M)
  • Duple: Chọn “Full Duplex”
  • Nhấn “Apply”

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641