(Áp dụng VigorSwitch G1282 |P1282 |Q2220x)

Lưu Ý:

A. Chuẩn bị

- Phải tắt Firewall  trên máy tính

- Xem phiên bản firmware hiện tại: Đăng nhập vào trang web cấu hình >> System Information

B.  Thực hiện

Vào System Maintenance>> General, tại Tab Firmware

  • Upgrade Method: Chọn HTTP
  • Select Firmware File: Nhấn “Choose a File” để chọn file cấu hình đã lưu trước đó
  • Nhấn “OK” để nâng cấp firmware mới