1. Đăng nhập vào thiết bị

2. Vào System Maintenance >> Access Management, tại Tab LAN Access

 • IP Mode: Chọn mode Static (Tắt chế độ tự nhận IP của switch)
 • IP Address: Điền IP cần đổi (ví dụ 192.168.1.10)
 • Subnet Mask / Gateway: Điền Subnet mask/ gateway tương ứng của hệ thống
 • DNS server 1/ DNS server 2: Điền DNS muốn đặt cho thiết bị (ví dụ 8.8.8.8/ 1.1.1.1)
 • Nhấn “OK”

3. Cấu  hình mail Alert

Vào  System maintenance >> Mail server

 • Tại Alert Mail server: nhấn biểu tượng Edit

 • Chọn Enable
 • SMTP Server: Điền tên miền SMTP của mail Server (ví dụ tên miền của gmail là: smtp.gmail.com)
 • SMTP port :điền port gởi mail (Ví dụ port gởi mail của google là 465)
 • Authentication: chọn Enable
 • Username/ password: điền thông tin đăng nhập Email của bạn
 • Encryption: chọn Enable

 • Encryption: chọn Enable, chọn SSL/TLS
 • Sender: điền mail người gởi
 • Receiver: điền mail người nhận
 • Alert type: nhấn mũi tên xuống và chọn thông tin cần cảnh báo. Nhấn “Select All” để cảnh báo tất cả. Các thông tin có thể cảnh báo: Port Link Status, Port Link Speed, System Restart, IP Conflict, Device Check, ONVIF Throughput
 • Nhấn OK

Trouble Shooting

Đối với Gmail, cần phải tạo mật khẩu riêng cho ứng dụng gởi mail:

Tham khảo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/google-mail-cau-hinh-cho-phep-draytek-su-dung-google-mail-goi-canh-bao