• Central Switch Management (SWM) là tính năng được tích hợp vào VigorRouter, cho phép cấu nhanh chóng các hệ thống mạng phức tạp, nhiều thiết bị, nhiều VLAN,  một cách nhanh chóng.

Với tính năng này, chúng ta có thể cấu hình Vigorswitch thông qua router, đồng thời sử dụng giao diện cấu hình thống nhất chung cho các model Vigorswitch khác nhau.

SWM cung cấp các tính năng như sau

 1. Status: giúp người dùng có thể xem thông tin cụ thể của hệ thống
 2. Provision: giúp người dùng cấu hình nhanh chóng các hệ thống phức tạp, nhiều Switch, nhiều lớp mạng, nhiều VLAN
 3. Log and Alert: cho phép người dùng cấu hình nhận cảnh báo của Switch với mức độ khác nhau qua SMS service hoặc Mail Service từ đó xử lý sự cố một cách kịp thời và hiệu quả. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Ngoài ra, tính năng lưu log qua USB giúp người dùng ghi lại và xem log khi cần thiết
 4. Maintenance: cung cấp các công cụ bảo  trì hệ thống, thiết bị như config Backup, Config Restore, Remote reboot, Factory reset

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu về các tính năng Maintenance của SWM

Để có thể sử dụng được tính năng này, ta cần thêm các switch con vào hệ thống. Hiện tại SWM cho phép hệ thống quản lý 2 cấp switch con. Hướng dẫn thêm Switch vào hệ thống  quản lý Central Switch Management (SWM): https://www.anphat.vn/vigorswm-quan-ly-switch-central-switch-management/drayos-swm-cau-hinh-quan-ly-vigorswitch-voi-switch-management-swm  

Các tính năng Maintenance

Vào Menu Central Management >> Switch >> Maintenace

A. Config Backup: Cho phép backup cấu hình Switch từ xa

Vào Menu Central Management >> Switch >> Maintenace

 • Action: Chọn Config Backup
 • Selected Device: Nhấn mũi tên xổ xuống và chọn Switch muốn backup
 • Nhấn OK

B. Config Restore: cho phép restore cấu hình Switch từ file cấu hình có sẵn (cùng model sản phẩm)

Vào Menu Central Management >> Switch >> Maintenace

 • Action: Chọn Config Restore
 • File/Path: nhấn “Choose File” và chọn file cấu hình có sẵn
 • Selected Device: Nhấn mũi tên xổ xuống và chọn Switch muốn Restore cấu hình
 • Nhấn OK

C. Remote Reboot: Cho phép reboot Switch từ xa

Vào Menu Central Management >> Switch >> Maintenace

 • Action: Chọn Remote Reboot
 • Selected Device: Nhấn mũi tên xổ xuống và chọn Switch reboot
 • Nhấn OK

D. Factory Reset: Cho phép Reset Switch về trạng thái mặc định của nhà sản xuất

Vào Menu Central Management >> Switch >> Maintenace

 • Action: Chọn Factory Reset
 • Selected Device: Nhấn mũi tên xổ xuống và chọn Switch muốn reset cấu hình
 • Nhấn OK