A. Cấu hình bằng giao diện WEB

1. Đăng nhập MEN 3406

2. Vào Advance Settings >> Dual Homing

  • State                                     :Chọn Enable kích hoạt tính năng Dual Homing
  • Group                                   :Chọn Group (ví dụ Group 1)
  • Group State                         :Chọn Enable kích hoạt Dual Homing cho Group
  • Primary Channel                 :Chọn Port chính, luôn hoạt động
  • Secondary Channel            :Chọn port Failover, khi Port Primary disconnect, port này sẽ được kích hoạt
  • Nhấn Apply

  • Ta sẽ có bảng Status như sau:

 

3. Lưu lại cấu hình

  • Sau khi cấu hình xong phải lưu lại. Nếu không khi mất điện sẽ mất hết thông tin vừa mới cấu hình
  • Vào Management >> Maintenance, tại tab Configuration , nhấn Save.

 

B. Cấu hình bằng dòng lệnh

 

L2SWITCH#configure terminal

L2SWITCH(config)#dual-homing enable                                                          //kích hoạt Dual Homing

L2SWITCH(config)#dual-homing group 1 enable                                             //kích hoạt Dual Homing group 1                                 

L2SWITCH(config)#dual-homing group 1 primary-channel port 1                   // Port 1 là port Primary                                                   

L2SWITCH(config)#dual-homing group 1 secondary-channel port 3                   //Port 3 là port Secondart                                         

L2SWITCH(config)#write memory                                                                   //Lưu cấu hình

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial