B1:Đặt IP tĩnh card mạng thuộc lớp 192.168.0.x/24 ( ví dụ 192.168.0.100)


B2:Đăng nhập SWITCH VOLKTEK

IP mặc định của VolkTek là 192.168.0.254 (admin/admin)


B3: Chuyển sang converter mode hoặc ngược lại
Vào Advanced Settings >> VLAN >> VLAN >> Tab Converter
- VLAN Converter Mode:

  • Enable : thiết bị hoạt động như Converter
  • Disable: thiết bị hoạt động như Switch

- Nhấn Apply

 

B4:Lưu lại cấu hình

Sau khi cấu hình xong phải lưu lại. Nếu không khi mất điện sẽ mất hết thông tin vừa mới cấu hình

  • Vào Management >> Maintenance, tại tab Configuration , nhấn Save

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial