Bước 1: Đăng nhập Switch

Bước 2: Vào Management >> SNMP >> SNMP

Tại Tab SNMP Settings

 • SNMP State                                                :Chọn Enable
 • System Name                                            :Đặt tên thiết bị( chính là Hostname thiết bị)
 • System Location                                       :Vị trí thiết bị
 • System Contact                                         :Điền thông tin liên hệ
 • Nhấn Apply

 

Tại Tab Community Name

 • Community String                   :Điền chuỗi Community String (hoạt động như mã xác thực)
 • Rights                                       :Chọn quyền thiết bị
  • Read-Only                     :Cho phép người quản trị SNMP sử dụng thông tin của switch
  • hoặc Read/write            :Cho phép người quản trị cấu hình thông tin switch
 • Network ID or Trush Host     :Điền Network hoặc IP trạm quản lý SNMP từ xa
 • Number of Mask bit              :Điền số subnet Mask
 • Nhấn OK

 • Ta sẽ có bản danh sách Community

3. Vào Management >> SNMP >> SNMP Trap

 • IP Version                   :Chọn Ipv4
 • IP Address                  :Điền IP add của thiết bị Trap Receiver   
 • Version                        :chọn Version SNMP (chọn v2c)
 • Community String   :Điền chuỗi xác thực Community String
 • Nhấn OK

 

4. Lưu lại cấu hình

Sau khi cấu hình xong phải lưu lại. Nếu không khi mất điện sẽ mất hết thông tin vừa mới cấu hình

 • Vào Management >> Maintenance, tại tab Configuration , nhấn Save

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial