Nếu bạn lỡ quên mật khẩu đăng nhập của switch Volktek thì bạn vui lòng làm theo những bước sau:

Bước 1: Lấy thông switch gửi về An Phát
- Telnet vào switch, gõ “admin” để login >>> gõ tiếp lệnh “show model“ rồi chụp hình lại -> gửi thông tin này đến email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của An Phát sẽ gửi thông tin về hãng để lấy password và sẽ gửi cho bạn ngay khi có thông tin.


1 huong dan lay lai mat khau dang nhap cho switch volktek

Bước 2: Đăng nhập bằng password default
- Sau khi có được password từ Volktek, thực hiện telnet tới switch và gõ lệnh như hình dưới Lưu ý: tới bước điền user thì gõ user “DEFAULTPASSWORD”, password: điền pass mặc định mà Volktek gửi


 2 huong dan lay lai mat khau dang nhap cho switch volktek

Bước 3: Lệnh đổi password admin
- Sau khi đăng nhập thành công bằng password default thì bạn vui lòng đổi password của admin lại để sử dụng
L2SWITCH#configure terminal
L2SWITCH(config)# add user admin 123456 admin
< 123456 password mới , admin là user admin, admin là gán quyền admin cho user>

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515