(Sử dụng giao diện web hoặc Console hay Telnet)
Cấu hình TFTP server
- Đặt IP tỉnh cho máy tính là 192.168.0.10 / 255.255.255.0
- Kết nối máy tính với Swicth bằng cáp mạng để có thể vào được giao diện web (192.168.0.254 – với các Swicth quang cần có converter)
- Giải nén và copy TFTP vào ổ C ( hay D) đồng thời copy file firmware cần up của Switch vào thư mục của TFTP này

1 nang cap firmware switch volktek bang cli va tftp v1.2

- Chạy TFTP
  o B1:
   • Current Directory: thư mục chứa TFTP
   • Server interface: địa chỉ ip máy cài TFTP server
  o B2: Nhấn vào nút show Dir sẽ hiện ra bảng Tftpd32 directory
  o B3: Chọn file firmware cần upgrade
  o B4: Nhấn copy để sao chép đầy đủ tên firmware

2 nang cap firmware switch volktek bang cli va tftp v1.2

Lệnh CLI

Cần dựng sẵn TFTP server và copy các file cần thiết vào thư mục cài TFTP
// Upgrade firmware
L2SWITCH(config)#archive download-fw tftp:// 192.168.0.10/6328-000-2.0.6.S0.fw
Lưu ý: Tên firmware phải viết đầy đủ có cả phần ext (sau dấu “.”)

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515