Nếu bạn lỡ quên mật khẩu đăng nhập của switch Volktek thì bạn vui lòng làm theo những bước sau:

Bước 1: Lấy thông switch gửi về An Phát

-  Telnet vào switch, gõ “admin” để login >>> gõ tiếp lệnh “show model “ rồi chụp hình lại à gửi thông tin này đến email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của An Phát sẽ gửi thông tin về hãng để lấy password và sẽ gửi cho bạn ngay khi có thông tin.

Bước 2: Đăng nhập bằng password default

- Sau khi có được password từ Volktek, thực hiện telnet tới switch và gõ lệnh như hình dưới

Lưu ý: tới bước điền user thì gõ user “DEFAULTPASSWORD”, password: điền pass mặc định mà Volktek gửi

 

Bước 3: Lệnh đổi password admin

- Sau khi đăng nhập thành công bằng password default thì bạn vui lòng đổi password của admin lại để sử dụng

L2SWITCH#configure terminal          

L2SWITCH(config)# add user admin 123456 admin 

< 123456 password mới , admin là user admin, admin là gán quyền admin cho user>

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial