Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

1. Backup cấu hình
Vào Management >> Maintenance, tab Configuration
Tại khung Upload and Download Configuration
- Chọn “Press Download to save configuration file to your PC
- Nhấn “Download

image1 Volktek management
2. Restore cấu hình
Vào Management >> Maintenance, tab Configuration
Tại khung Upload and Download Configuration
- Chọn “Upload configuration file to your Switch
- Nhấn “Chọn Tệp” để chọn file cấu hình đã lưu trước đó
- Nhấn “Upload” để phục hồi cấu hình đã chọn
 

image2 Volktek management
3. Nâng cấp Fimware
3.1 Lưu ý
- Backup cấu hình trước khi nâng cấp Firmware
- Nếu thiết bị hoạt động ổn định, không cần nâng cấp Firmware
- Lưu lại thông tin firmware đang sử dụng, vào System Status >> System Information

image3 Volktek management
3.2 Thực hiện
Vào Management >> Maintenance, tab Firmware
- Nhấn “Chọn Tệp” để chọn file Firmware cần nâng cấp
- Nhấn “upgrade” để nâng cấp firmware


image4 Volktek management