1. THÔNG TIN BAN ĐẦU
- Subnet Server SNMP Public (chỉ nhận thông tin gửi về) : 172.16.1.0/24
- Subnet Server SNMP Private (nhận thông tin và có thể cấu hình thiết bị) : 172.16.200.0/24
- IP Server cảnh báo (Trap) : 172.16.200.254/24
- IP Server syslog : 172.16.200.254/24
- IP Thiết bị (MEN-3406) : 10.10.10.100/24 (GW: 10.10.10.1)
- Vlan quản lý : 3333
2. Cấu hình bằng giao diện WEB
B1: IP mặc định của VolkTek là 192.168.0.254 (admin/admin)
B2: Chuyển sang converter mode
Vào Advanced Settings >> VLAN >> VLAN >> Tab Converter
VLAN Converter Mode: chọn Enable
Nhấn Apply

1 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

B3: Cấu hình IP cho thiết bị và vlan quản lý
- Basic Settings >> General Settings >> Sytem: Sau khi nhấn Apply phải đổi lại IP máy tính để vào lại thiết bị với IP mới

2 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

- Vlan >> Vlan >> Tag Settings: Cấu hình Port UPLINK (port 6) tag vlan quản lý

3 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

- Basic Settings >> Port Settings >> General Settings: Cấu hình tốc độ port UPLINK (port 6) nếu sử dụng SFP 155M

4 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

B4: Cấu hình SNMP và SYSLOG
- SNMP >> SNMP >> SNMP Settings: Bật tính năng SNMP
5 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat
- SNMP >> SNMP >> Community Name: Cấu hình kết nối với Server SNMP

6 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

7 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

- SNMP >> SNMP Strap: Cấu hình kết nối Server cảnh báo (TRAP)
8 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

- Management >> System Log

9 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

B5: Lưu cấu hình và bảo mật thiết bị
- Management >> Maintenance: >> Configuration: Lưu cấu hình

10 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

- Management >> Maintenance: >> Server: Tắt / Bật và thay đổi port cấu hình

11 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

3. Cấu hình bằng dòng lệnh (Telnet)
B1: Telnet vào thiết bị.
- Login bằng “admin”
- Gõ Enable để vào mode “#” với user và password là admin/admin
- Gõ tiếp configure terminal để vào mode “(config)#”
12 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

B2: Copy và Paste đoạn text bên dưới sau khi đã chỉnh sửa các thông số phù hợp (In đậm)

vlan 3333
name VLAN3333
fixed 1-6
tagged 6
!
interface gigabitethernet1/0/1
pvid 3333
!
interface gigabitethernet1/0/2
pvid 3333
!
interface gigabitethernet1/0/3
pvid 3333
!
interface gigabitethernet1/0/4
pvid 3333
!
interface gigabitethernet1/0/5
pvid 3333
!
interface gigabitethernet1/0/6
speed 100-full
pvid 3333
!
!
interface eth0
ip address 10.10.10.100/24
ip address default-gateway 10.10.10.1
management vlan 3333
!
vlan converter-mode enable
snmp system-name TEST
snmp system-location HCM
snmp system-contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
snmp community public ro trusted-host 172.16.1.0/24
snmp community private rw trusted-host 172.16.200.0/24
snmp trap-receiver 172.16.200.254 v2c trapserver
snmp enable
lldp enable
syslog-server ip 172.16.200.254
syslog-server enable
model-name MEN-3406

4. DEBUG
B1: Kiểm tra firmware version
WEB UI: vào System Status
CLI: Show model

B2: Kiểm tra đã bật tính năng Converter lên chưa
WEB UI: Vlan >> Vlan >> Converter

B3: Kiểm tra Thiết bị có thể ping đến Server không (phải sử dụng CLI)

13 volktek men 3406 cau hinh dua len he thong giam sat

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515