1. Đăng kí Account HOTSPOTSHIELD VPN

Truy cập web https://www.hotspotshield.com/

2. Download file HOTSPOTSHIELD VPN root CA certificate

 • Truy cập web https://www.hotspotshield.com/
 • Đăng nhập với thông tin account của bạn
 • Vào Hotspot Shield VPN, kéo xuống cuối trang >> chọn Router

2.1 Bước 1, chọn server ảo (ví dụ Singapore)>> Nhấn biểu tượng “Download” để tải file openVPN (file này được dùng khi cấu hình VPN trên DrayTek)

2.2 bước 2 nhấn biểu tượng “Copy” để lưu lại thông tin Username/ Password kết nối VPN. (thông tin này được dùng khi cấu hình VPN trên DrayTek)

 

3. Vào VPN and Remote Access >> LAN to LAN cấuhình Profile VPN

Chọn Index trống (ví dụ Index1)

 1.  Common Settings
 • Profile name, đặt tên profile
 • Check “Enable This Profile
 • Call Direction chọn “Dial – Out”
 • Check “Always ON”

 1. Dial-Out Settings
 • Type of Server I am calling, chọn  OpenVPN tunnel
 • Click Import OpenVPN Config File 
 • Nhấn Choose File >> chọn file openVPN đã lưu ở bước 2 >> nhấn Import
 • Nhấn Index đang cấu hình (ví dụ Index 2)
 • Username /password điền Account VPN HOTSPOTSHIELD VPN (username và password lưu ở bước 2)

 

 1. TCP/IP Network Settings
 • Local Network: điền lớp mạng nội bộ và Subnet Mask (ví dụ 192.168.100.1/24)
 • Remote Network Mask chọn 0.0.0.0/00
 • Nhấn “OK”

 

4. Kiểm tra trạng thái kết nối

 • Vào VPN and Remote Access >> Connection Management

 

5. Tạo policy Route cho tất cả dịch vụ đi qua kênh VPN

Vào Routing>> Routr Policy, chọn index1

 • Check “Enable
 • Interface chọn VPN và chọn Profile HOTSPOTSHIELD VPN
 • Check “Failover to” WAN/LAN  chọn “Default WAN
 • Nhấn “OK

 

Nếu có nhu cầu cấu hình chỉ vài dịch vụ sử dụng kênh VPN, còn lại truy cập qua WAN bình thường, Tham khảo thêm hướng dẫn định tuyến dịch vụ tại : https://www.anphat.vn/vpn-den-nordvpn-expressvpn/huong-dan-vpn-dial-out-giua-router-draytek-den-nordvpn-ipsec-ikev2 (phần B, trường hợp 2)