Hướng dẫn trên APP điện thoại: https://www.anphat.vn/witek-huong-dan-cau-hinh-tren-app-dien-thoai/app-wi-tek-cloud-huong-dan-dang-ki-tai-khoan-tren-app-wi-tek-cloud 

Thực hiện

 1. Mở trình duyệt web
 2. Truy cập địa chỉ Wi-Tek Cloud: https://cloud2.wireless-tek.com/#/login
 3. Chọn “REGISTER
 4. Đăng kí tài khoản như sau
 • Email: điền Email đang kí
 • Nhấn “GET VERIFY CODE
 • Truy cập hộp mail vừa đăng kí, lấy code xác thực và điền vào mục “Verify code
 • Login Password / Confirm Password: Điền mật khẩu đăng nhập (ít nhất 8 kí tự, bao gồm chữ và số)
 • Nhấn “REGISTER

 • Nhận được thông báo đăng kí thành công>> đăng nhập Wi-Tek Cloud với tài khoản vừa đăng kí >> nhấn LOGIN

 • Nhận được thông báo lần đăng nhập đầu tiên