- hướng dẫn trên máy tính: https://www.anphat.vn/wi-tek-huong-dan-cau-hinh-tren-may-tinh/wi-tek-huong-dan-dang-ki-tai-khoan-wi-tek-cloud 

- Trên điện thoại thực hiện như sau:

 1. Vào Google play >> tìm từ khóa “Wi-Tek” >> tải và cài đặt ứng dụng “Wi-Tek Cloud

 1. Khởi động ứng dụng
 2. Nhấn Register đang kí tài khoản mới

 1. Điền thông tin tài khoản đăng kí như sau:
 • Country: điền VietNam
 • Email: điền Email đăng kí
 • Nhấn “GET VERIFY CODE
 • Truy cập hộp mail vừa đăng kí, lấy code xác thực và điền vào mục “Verify code
 • Login Password / Confirm Password: Điền mật khẩu đăng nhập (ít nhất 8 kí tự, bao gồm chữ và số)
 • Check “I have read and agreed to the Privacy policy”
 • Nhấn “REGISTER

 • Nhận được thông báo đăng kí thành công
 1. Đăng nhập vào tới khoản mới >> nhấn Login