Hướng dẫn trên điện thoại:https://www.anphat.vn/witek-huong-dan-cau-hinh-tren-app-dien-thoai/app-wi-tek-cloud-huong-dan-doi-ten-va-mat-khau-he-thong-wi-fi 

Hướng dẫn trên máy tính thực hiện như sau: 

  1. Thay đổi tên SSID và mật khẩu WIFI

- Đăng nhập tài khoản WiTek Cloud

- Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Basic, chọn network của bạn

  • Chọn tên Wi-Fi đã có >> nhấn biểu tượng “Edit

Thay đổi thông tin Wireless theo mong muốn như sau:

  • SSID: đặt tên sóng Wi-Fi
  • Encryption: chọn chế độ mã hóa sử dụng
  • Password: điền mật khẩu sóng Wi-Fi
  • MAX of Number User: điền số lượng User tối đa cho phép truy cập Wi-Fi
  • Rate of Limit: check Enable nếu muốn giới hạn băng thông cho SSID
  • Radio: chọn sóng Wi-Fi muốn phát (Radio-1 (2.4Ghz), Radio-2 (5G))
  • Nhấn “SAVE” lưu cấu hình

  1. Cấu hình phát thêm SSID mới

Giả sử cần cấu hình phát thêm SSID cho hệ thống, cần thực hiện

Đăng nhập tài khoản WiTek Cloud 

-Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Basic , chọn Network của bạn >> nhấn “ADD Wireless” và thực hiện tương tự.