- Hướng dẫn trên máy tính: https://www.anphat.vn/wi-tek-huong-dan-cau-hinh-tren-may-tinh/wi-tek-huong-dan-thay-doi-ten-mat-khau-he-thong-wi-fi-hien-co-va-tao-them-wi-fi-moi 

- Trên điện thoại thực hiện như sau: 

  1. Mở ứng dụng Wi-Tek Cloud
  2. Đăng nhập vào Wi-Tek Cloud
  • Tại Tab My Project, Chọn Network đang sử dụng

  • Chọn Profile Wireless muốn đổi

  • Thay đổi tên Wi-Fi tại SSID
  • Thay đổi mật khẩu Wi-Fi tại Key
  • Nhấn Save

  • Chờ vài phút để Cloud kiểm tra và đồng bộ cấu hình xuống thiết bị của bạn.
  • Nhấn “Add” thêm các profile wireless khác (nếu cần). Tham khảo hướng dẫn cấu hình profile Wireless tại…..