- Hướng dẫn trên điện thoại: https://www.anphat.vn/witek-huong-dan-cau-hinh-tren-app-dien-thoai/app-wi-tek-cloud-huong-dan-them/-xoa-thiet-bi-ap-tren-wi-tek-cloud 

- Hướng dẫn trên máy tính: 

Chuẩn bị

 • Cấp nguồn cho thiết bị Wi-TeK AP/ Switch
 • Nối dây mạng từ router chính/ Switch vào cổng LAN của Wi-TeK AP/ Switch
 1. Thêm Wi-Tek AP vào Cloud
 • Đăng nhập Wi-Tek Cloud
 • Vào Monitoring >> AP
 • Chọn Network >> chọn network của bạn

 • Nhấn “ADD DEVICE”

 • Chọn ENTER SERIAL NUMBER
 • Serial number: điền số Serial thiết bị
 • Chọn Cloud Management
 • Note: điền ghi chú thiết bị
 • Nhấn ADD

 1. Xóa WiTek AP khỏi cloud
 • Đăng nhập Wi-Tek Cloud
 • Vào Monitoring >> AP
 • Chọn Network >> chọn network của bạn
 • Chọn thiết bị cần xóa >> nhấn DELETE DEVICE