QUẢN LÝ TẬP TRUNG USER VPN BẰNG LDAP

(Windows Server2003)

Bước 1: Tạo User VPN trên Server (Server đã được cấu hình lên Domain và có IP: 192.168.17.100)

  • Vào Start >>> Programs >>> Administrative tools >>> Active Directory Users and Computers >>> Tạo OU VPN, Group VPN và các User VPN

  • Click phải vào một user vpn chọn Properties >>> Tab Dial-in >>> Chọn Allow access.

Bước 2: Cấu hình LDAP trên DrayTek Vigor:

  • Vào User management >>> LDAP/ Active Directory >>> Nhấn vào nút Add

  • Vào VPN and Remote Access >>> PPP General setup >>> Tab PPTP để cấu hình cho phép Client VPN xác thực bằng user của LDAP server khi kết nối VPN

Bước 3: Tạo kết nối vpn

  1. Kết nối VPN bằng phần mềm Smart VPN client của DrayTek (Tải phần mềm theo link sau: Tại đây )

  1. Tạo VPN trên windows:

- Vào Start >>> Control Panel >>> Network and Sharing center

- Click phải vào kết nối VPN vừa tạo chọn Properties >>> Tab Sercurity: Cấu hình thông số mã hoá cho kết nối VPN

- Kết nối VPN

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641