Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

              Giả sử công ty có 4 đối tượng cần phát wifi riêng biệt, bao gồm:  server / IT, kế toán, nhân viên, khách.
              Mỗi đối tượng là một SSID riêng và thuộc một lớp mạng độc lập.
             
Yêu cầu sử dụng Vigor2925 làm router chính, sử dụng AC752P phát Wi-Fi
              Vigor2925, chia 5 VLAN, trong đó:

 • VLAN0, dành cho nhân viên và IT, cấp lớp mạng 192.168.1.1/24, đây là lớp mạng quản lý hệ thống
 • VLAN 20, dành cho nhân viên thông thường, cấp lớp mạng 192.168.2.1/24
 • VLAN 30, dành cho khách, cấp lớp mạng 192.168.3.1/24
 • VLAN 40, dành cho kế toán, cấp lớp mạng 192.168.4.1/24

 

 

 

A. Trên Vigor2925.
​1. Cấu hình chia VLAN

Tham khảo hướng dẫn chia VLAN 2925: https://www.anphat.vn/q-cac-bai-viet-cu-hon/cau-hinh-4-lop-mang-cho-vigor2920
Trên Vigor2925 cần chia 5 VLAN trong đó,

 • VLAN0, thuộc LAN5, gồm tất cả các port
 • VLAN 20, có VID 20 thuộc LAN2, gồm port 1
 • VLAN 30, có VID 30 thuộc LAN3, gồm port 1
 • VLAN 40, có VID 40 thuộc LAN4, gồm port 1

Vào LAN >> VLAN, cấu hình chia VLAN như hình

 

2.  Cấu hình cấp 4 lớp mạng tương ứng với 4 VLAN trên Vigor2925
Vào LAN General Setup, Mặc định LAN 1 đã được cấu hình, ta chỉ cần cấu hình thêm các LAN2, LAN3, LAN4. Ở đây ta sẽ cấu hình:

 • LAN1: cấp lớp mạng 192.168.1.1/24
 • LAN2: cấp lớp mạng 192.168.2.1/24
 • LAN3: cấp lớp mạng 192.168.3.1/24
 • LAN4: cấp lớp mạng 192.168.4.1/24

 

Lưu ý: ta cũng có thể thay đổi để cấp lớp mạng tùy ý, bằng cách nhấn vào mục Details Page của từng LAN

 

 

B Trên APTEK AC752P
1. Cấu hình

 • Đặt IP tĩnh card mạng 192.168.10.11
 • Mở trình duyệt web, đăng nhập IP 192.168.10.1
 • Đăng nhập thiết bị với User/ Password mặc định “admin”
 • Cấu hình Wi-Fi, mật khẩu

Vào Wireless>> MultiSSID

 • Đặt tên SSID cần phát tại “SSID”
 • Giới hạn số lượng client kết nối tới SSID tại “Max Users”
 • Điền băng thông giới hạn “Max traffic per users”
 • nhấn “Edit” đặt password Wi-Fi

 • Check “Enable”, SSID2, SSID3, SSID4, nếu muốn phát nhiều tên wifi
 • Thực hiện tương tự SSID chính

 • Nhấn “save changes
 • Nhấn “Apply” để áp dụng cấu hình

2. Đặt VLAN cho các SSID tương ứng
Vào Wireless >> MSSID- VLAN settings
Tại tab 2.4G, điền VLAN cho từng Port với Port0>> SSID1, Port1>>SSID2, Port2>>SSID3, Port4>>SSID4, nhấn “Save changes”, trong đó
Port0 >> SSID1 dành cho nhân viên IT và quản lý thiết bị với VLAN ID là 0
Port1 >> SSID2 dành cho nhân viên với VLAN ID là 20
Port2 >> SSID3 dành cho Khách với VLAN ID là 30
Port3 >> SSID4 dành cho Kế toán với VLAN ID là 40

 

 

Thực hiện tương tự cho tần số 5G
3. Đặt lại IP thiết bị APTEK AC752P
Vào Network Settings >> LAN Settings, Chọn Static IP, điền IP/ subnet mask/ Default gateway mong muốn, nhấn “Save Changes

Sau khi nối vào hệ thống, máy tính kết nối VLAN dành cho nhân viên IT hoặc kết nối Wi-Fi “ Nhân viên IT” để đăng nhập vào thiết bị với IP vừa đổi.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial