Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Hướng dẫn cấu hình WDS giữa VigorFly và VigorAP

Tình huống:

- CTY đang sử dụng VigorFly làm modem chính + phát Wifi

- Yêu cầu mở rộng vùng phủ sóng lên các tầng trên hoặc các phòng ban khác nhưng lại không thể kéo dây mạng

>>> Sử dụng VigorAP800 với chức năng WDS sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này

Ta có VigorFly như sau:

Ta cấu hình VigorAP800 như sau:

Thông số cấu hình WDS trên Vigorfly và AP800:

 • WDS mode: Repeater mode
 • Phy mode: HTMIX
 • Security: AES
 • Key: 87654321
 • Địa chỉ MAC: Wireless của Vigorfly và LAN-A của VigorAP800 (Vào System Maintenance >>> System status)

 • Cấu hình WDS trên Vigor Fly

(Tham khảo các cấu hình cơ bản của VigorFly tại đây: https://www.anphat.vn/k-vigorfly-series-vigor2130/cau-hinh-nhanh-vigorfly-series)

 • Vào  Wireless LAN >>> WDS
 • WDS mode: chọn Repeater Mode
 • Phy Mode: chọn HTMIX
 • Security: chọn AES
 • Key: điền key để 2 thiết bị kết nối với nhau (có thể giống hoặc khác với password wifi, ví dụ key là 87654321)
 • Peer MAC Address: Điền MAC Add của thiết bị cần WDS (ở đây điền MAC LAN A của VigorAP800)
 • Nhấn OK

 • Cấu hình WDS trên AP800:

(Tham khảo cấu hình cơ bảnhttps://www.anphat.vn/c-vigorap-web-portal-wireless-controller-apm/cau-hinh-nhanh-lam-access-point-phat-wifi)

- Đặt IP cho card mạng máy tính là 192.168.1.100 (Có thể dễ dàng tìm kiếm hướng dẫn trên google)

- Nối dây mạng từ máy tính đến port LAN A (A1,2,3,4) trên VigorAP800

- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ của VigorAP800 (mặc định là http://192.168.1.2). User/pass: admin/admin

Bước 1: Cấu hình chế độ  WDS cho VigoraP800

- Vào Opperaiton Mode, tại 2.4G Wireless, Chọn AP Bridge  WDS

Bước 2: Cấu hình IP cho VigorAP800

  • Vào LAN >>> General Setup
  • Bỏ chọn enable DHCP client
  • IP Address / Subnet Mask : Điền một IP thuộc lớp mạng của VigorFly (ví dụ 192.168.1.250 - 255.255.255.0)
  • Default Gateway: Điền IP VigorFly (192.168.1.1)
 • Disable DHCP Server
 • Nhấn OK

Bước 3: Cấu hình WDS

 • Vào  Wireless LAN (2.4GHz) >>> General Setup (kéo xuống phía dưới)
 • Phy Mode: chọn HTMIX
 • Security: chọn AES
 • Key: điền key để 2 thiết bị kết nối với nhau (có thể giống hoặc khác với password wifi, ví dụ key là 87654321)
 • Peer MAC Address: Điền MAC Add của thiết bị cần WDS (ở đây điền MAC LAN A của VigorAP800)
 • Nhấn OK

Bước 4: cấu hình SSID cho sóng wireless phát lại

Bước 5: Cấu hình password SSID cho sóng wireless phát lại

 • Vào Wireless LAN >>> Security, chọn tab SSID 1
 • Mode: chọn Mix( WPA+  WPA2 )/PSK
 • WPA Algorithms: chọn TKIP/ AES
 • Pass Phrase: điền pass Wireless (có thể giống như pass Vigor Fly)
 • Nhấn OK

Bước 6: Kiểm tra trạng thái kết nối

Vào  Online Status

Hoặc kiểm tra ping

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515